top of page
Reiki Healing

Reiki healing

Reiki healing är en djupt avslappnande behandlingsform. Den jobbar på djupet och ger effekter både på ett fysiskt, mentalt och andligt plan. Den passar dig som vill öka ditt välbefinnande och frigöra blockeringar av olika slag. Behandlingen har god effekt på stressrelaterade besvär, smärta, oro, ångest eller för dig som söker själslig påfyllnad, ny kraft och energi. Du behöver alltså inte ha besvär för att få en positiv effekt av behandlingen. 

Många besvär som vi nutidsmänniskor upplever så som smärta och spänning har kopplingar till kroppens nervsystem. Efter långvariga perioder av stress, och om vi inte får återhämtning efter dessa perioder, försämras kroppens förmåga att balansera sig själv. Det är då vi upplever smärta, yrsel, ångest, sömnproblem, ont i magen/huvudet/nacken med mera. Det är kroppens sätt att signalera att något är på tok. Fysiska besvär är ofta kopplade till mental och emotionell stress (upprepat negativt tankemönster, oro, sorg, undanträngda känslor och livssituation) men det kan även bero på fysisk stress ( hård träning, fysisk belastning utan tillräcklig återhämtning). 

Hur kan behandlingen hjälpa?

Behandling tar dig in i djup avslappning vilket får ditt lugn och ro system att aktiveras och det i sin tur påverkar kroppens förmåga att läka sig själv. Den som ger behandlingen fungerar som en kanal för reiki energin. Reiki består av två ord, rei som betyder universell och ki som betyder livsenergi. Under behandlingen går energin automatiskt dit den bäst behövs. 

 

 

60 minuters behandling

Vi börjar med ett inledande samtal om vad du önskar få hjälp med. Behandlingen utförs på en massagebänk och du är fullt påklädd. Jag placerar mina händer på olika ställen på din kropp eller ovanför kroppen, i energikroppen. 

Behandlare: Anna Wikström 

Läs mer om Anna 

Investering: 1000:- 

Avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras fullt. 

bottom of page